arkista muotoilua

Materiaalilähtöistä muotoilua & konstruktiivista muotoilututkimusta

1. Johdanto

1.1 Viitekehys

Ruskeaa aaltopahvia käytetään kuljetuspakkauksissa erityisesti sen suojausominaisuuksien takia. Aaltopahvi on materiaalina uusiutuvaa ja kierrätettävää, ja esimerkiksi osa muovisista pakkausratkaisuista voidaan korvata aaltopahvirakenteilla. Mielestäni aaltopahvin monipuolisia mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi nykyisissä kuljetuspakkauksissa. Aaltopahvipakkauksista noin kolmasosa on läppälaatikoita, joiden suosio perustuu niiden edullisuuteen, ja osittain siihen, että pakkaustapa on vakiintunut. Yleinen pakkaustapa on laatikko ja erillinen sisäosa, joka sitoo tuotteen paikoilleen tai estää useampia tuotteita iskeytymästä toisiaan vasten. Mainostoimistoissa pakkaussuunnittelulla tarkoitetaan usein FEFCO-standardin mukaisen rakenteen yksilöintiä painatuksella. Parhaimmillaan pakkauksen muoto ja painatus suunnitellaan kokonaisuutena. Verkkokaupan yleistymisen myötä toimitusketjua on kehitetty, toimitustapoja ja noutopisteitä lisätty. Lähetyksiä voidaan seurata RFID-tunnisteiden avulla, mutta pakkausten muoto ei ole muuttunut asiakasystävällisemmäksi. Räätälöidymmillä pakkausratkaisuilla voidaan viestiä tuotteesta sekä parantaa pakkausten käytettävyyttä ja asiakaskokemusta.

1.2 Menetelmä

Teen konstruktiivista muotoilututkimusta. Pyrin avaamaan erilaisiin rakenteellisiin ratkaisuihin johtaneet ajatukset animaatioiden, kuvien ja tekstin avulla. Tarkoituksena on tehdä rakennesuunnittelua ja muotoilijan työtapoja ymmärrettävämmiksi ja näkyvämmiksi, sekä saada lukija näkemään rakennesuunnittelun mahdollisuudet monipuolisemmin.

1.3 Käsitteet

1.3.1 Konstruktiivinen muotoilututkimus

“Constructive design research”… refers to design research in which construction — be it product, system, space, or media — takes center place and becomes the key means in constructing knowledge. Typically, this “thing” in the middle is a prototype like iFloor. However, it can also be a scenario, a mock-up, or just a detailed concept that could be constructed. (Koskinen, Zimmerman, Bibder, Redström & Wensveen 2011, 5-6.)

Vapaa käännös:
Konstruktiivinen muotoilututkimus viittaa muotoilututkimukseen, jossa konstruktio — tuote, järjestelmä, tila tai media — on keskeisessä roolissa ja tulee keskeiseksi keinoksi tiedon rakentamisessa. Tyypillisesti tämä keskeinen ”asia” on prototyyppi kuten iFloor. Se voi kuitenkin olla myös skenaario, hahmomalli tai yksityiskohtainen konsepti, joka voidaan mallintaa.

1.3.2 Digitalisaatio

”Digitalisaatiosta puhutaan, kun digitalisoituminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten ydintoimintaa. Muutosvoimansa digitalisaatio saa digitalisoitumisesta ja siten teknologiasta. Itse teknologia ei kuitenkaan aiheuta digitalisaatiota vaan sen mahdollistamat tavat toimia.” (Ilmarinen & Koskela 2015, 23.)

1.3.3 Pakkausmuotoilu

Pakkausmuotoilulla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä pakkauksen rakenteen muotoilua, ei graafista muotoilua. Ehdottomat edellytykset kuljetuspakkaukselle ovat pinoutuminen ja riittävät suojausominaisuudet. Nämä vaatimukset voidaan täyttää monin eri tavoin. Pakkausmuotoilijan työ perustuu jatkuvaan parantamiseen, oman työn kehittämiseen ja valintoihin eri rakenneratkaisujen välillä. Tehtyjen valintojen taustalla ovat lainsäädännön, pakkaavan asiakasyrityksen, logistiikan, keskusvarastojen, kuluttajien ja pakkaustuotannon toiveet ja ehdottomat vaatimukset. Päivittäisillä valinnoilla voidaan vaikuttaa materiaalihävikkiin, kestävyyteen, käytettävyyteen ja kokemuksellisuuteen. Loppukäyttäjälle pakkaus on lupaus tuotteesta myös verkkokaupassa.

1.4 Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävänäni on osoittaa aaltopahville vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja nykyisiä tuotantomenetelmiä käyttäen. Hyödynnän aaltopahvin ominaisuuksia ja aiempaa kokemustani pakkausrakenteiden suunnittelusta. Lisäksi pyrin kehittämään omia työtapojani ja syventämään materiaalituntemusta. Raportoin opinnäytetyöni verkossa ja esittelen sitä pakkausalan tapahtumassa, koska haluan samalla tuoda rakennesuunnittelua ja aaltopahvin mahdollisuuksia näkyvämmäksi.

Tutkielman lopputuloksena esittelen erilaisia rakenneratkaisuja ja ajatuksia niiden taustalla, sekä kuinka niitä voidaan soveltaa kuljetuspakkauksiin.

1.5 Yhteistyöyritys ja toiminta-asetelma

Suunnittelun taustalla olevat tuotantotavat ovat käytössä työnantajallani Stora Enso Packaging Oy:lla ja mallinrakennusmateriaali on saatu yritykseltä opinnäytetyötä varten. Osallistuin syksyllä PackSummitiin Stora Enson ständillä, jossa kerroin opinnäytetyöstä ja näytin animaatioita. Olen myös saanut tärkeää palautetta sekä kannustusta työyhteisöltäni Kristiinankaupungin tehtaalla. Opinnäytetyö ei liity suoraan asiakkaan toimeksiantoon, eikä työssä käsitellä salassapidon alaisia tuotannollisia tai liiketoiminnallisia yksityiskohtia.

1.6 Aineisto

Kokoan kuvat, muotokokeiluvideot, animaatiot, kirjallisuusluettelon sekä työn taustana olevan teorian ja pohdinnat tähän blogiin. Teen malleista näyttelyn Stora Enso Packaging Oy:n tiloihin.

< Edellinen sivu  Seuraava sivu >

%d bloggaajaa tykkää tästä: