arkista muotoilua

Materiaalilähtöistä muotoilua & konstruktiivista muotoilututkimusta

Tiivistelmä

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Koulutusala: Kulttuuriala
Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma: Design Making YAMK
Työn tekijä: Mari Sumuranta

Työn nimi:
Digitalisaation vaikutus kuljetuspakkauksiin: Rakenteellinen muotoilututkielma

Ohjaaja: Ilkka Kettunen
Yhteistyökumppani: Stora Enso Packaging Oy

Tämän rakenteellisen muotoilututkielman avulla pyrin selvittämään rakennesuunnittelun mahdollisuuksia aaltopahvin muotoilussa. Muotoiluongelman rajausta varten perehdyin ilmiöihin, jotka vaikuttavat kuljetuspakkauksiin. Niitä ovat muun muassa kiertotalous, sekä ostokäyttäytymisen ja jakelukanavien muutokset digitalisaation seurauksena.

Muotoilututkielman tuloksena syntyi rakennekokeiluja, ja lopulta verkkokaupan kuljetuspakkaussovellus, jonka lähtökohtana oli loppuasiakkaan ostokokemuksen parantaminen. Yhtenä rakennesuunnittelun näkökulmana oli myös mahdollisimman vähäinen materiaalihävikki. Kokeilut dokumentoitiin tulevia suunnittelutoimeksiantoja varten. Kirjallinen osuus esittelee opinnäytetyön prosessin näkökulmien tutkimisesta aiheen rajaukseen ja ajatukset rakennekokeilujen taustalla.

Loppupäätelmänä on, että pakkausmuotoilun avulla aaltopahvista saadaan useita erilaisia toimivia rakennevariaatioita, joilla voidaan parantaa verkkokaupan asiakaskokemusta, erottua ja parantaa aaltopahvimateriaaliin liittyviä mielikuvia. Brändin muotokieli voidaan ulottaa kuljetuspakkauksiin. Lisäksi pakkausmuotoilua voidaan tehdä näkyvämmäksi ammatillisen verkkosisällön avulla.

Keskeiset käsitteet: konstruktiivinen muotoilututkielma, materiaalilähtöinen muotoilu, pakkausmuotoilu, aaltopahvi

< Edellinen sivu  Seuraava sivu >

%d bloggaajaa tykkää tästä: