Muotoiluprosessin alkupäätä kuvataan epämääräiseksi. Se on kaikessa kaoottisuudessaan kriittinen vaihe, jossa esitetään avoimia kysymyksiä ja pyritään ymmärtämään käyttäjiä sekä konteksteja. (Sanders, E. & Stappers, P. 2008. Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign 4:1, 6) Opinnäytetyöni alkuvaiheessa oli tiedossa materiaali ja valmistusmenetelmä, mutta ratkaistava muotoiluongelma jäsentyi vasta  työn edetessä. Alkuvaiheen väljä rajaus oli tietoinen valinta. Ajattelin, että saan muotokokeiluista enemmän irti, kun en mieti liian kapeasti tiettyä tuotetta, vaan teen kokeiluja puhtaasti materiaalilähtöisesti kokeillen.

Kun aiheen rajaus oli tehty, pyrin aktiivisemmin ratkaisemaan määriteltyä ongelmaa. Vaikken alkuvaiheessa osannut kuvitella, mitä työn lopputuloksena syntyy, ratkaisu on käytännönläheinen ja vastaa hyvin asetettuihin tavoitteisiin. Kuljetuspakkauksissa ovat ongelmina kannettavuus, avattavuus ja samankaltaisuus. Ne on ratkaistu muotoilun avulla käytössä olevaa materiaalia ja valmistusmenetelmää käyttäen.