No man is an island,
Entire of itself,
Every man is a piece of the continent,
A part of the main.

(John Donne)

Koska en todellakaan ole saari, vuorovaikutus on tärkeää, niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Parasta YAMK-opinnoissa on ollut keskustelu muiden muotoilijoiden kanssa. Aiemmasta työkokemuksesta on ollut opinnoissa hurjasti hyötyä. Olen nähnyt monta asiaa eri perspektiivistä kuin jos olisin suorittanut ylemmän tutkinnon heti valmistuttuani muotoilijaksi. Toisaalta ensimmäisen syksyn opintojen aikana vakuutuin siitä, että silloisessa työssäni ei olisi minulle oikeanlaisia haasteita ja mahdollisuuksia jatkuvalle parantamiselle. En ollut töissä paras versio itsestäni. Keväällä hain unelmatyöpaikkaani ja sain sen. Pääsiäisenä olin yhtä aikaa helpottunut, jännittynyt ja iloinen.

Opinnäytetyön suhteen olin taas lähtöviivalla. Keväällä omaksuin uuden työyhteisön tapoja, tutustuin moneen uuteen ihmiseen ja muutamaan tietokonejärjestelmään. Opiskelin fleksopainatuksen ja stanssauksen periaatteita ja merkintätapoja. Päivät menivät ihmetellen mitä, miten ja miksi? Syksyllä kävin pakkausalan peruskurssin ja tein siihen liittyvää ryhmätyötä iltaisin. Tammikuussa sain kurssitodistuksen ja kutsun pakkauskiltaan.

Pakkausyhdistyksen ja killan järjestämissä tilaisuuksissa olen tutustunut myös muihin alalla työskenteleviin. En voi puhua pakkausalasta kolmannessa persoonassa – ”pakkausala on konservatiivinen” – koska nyt olen itse osa sitä. Jokainen alalla työskentelevä voi osaltaan vahvistaa hyviä käytäntöjä ja tarvittaessa luoda uusia yhdessä.

Lawson ja Dorst ovat määritelleet muotoiluosaamisen ja -ajattelun tasot seuraavasti:

NAIIVI (NAIVE)
Tuloskeskeinen (Result-focused)

NOVIISI (NOVICE)
Tapojen orja (Convention-based)

EDISTYNYT ALOITTELIJA (ADVANCED BEGINNER)
Tilannekeskeinen (Situation-based)

PÄTEVÄ (COMPETENT)
Strategiakeskeinen (Strategy-based)

ASIANTUNTIJA (EXPERT)
Luottaa kokemukseen (Experience-based)

MESTARI (MASTER)
Luo uusia toimintamalleja (Developing new schemata)

VISIONÄÄRI (VISIONARY)
Määrittelee alaa uudelleen (Redefining the field)

Matkalla aloittelijasta mestariksi ja visionääriksi omaksutaan ensin vallitsevat käytännöt ja pyritään lopulta vaikuttamaan niihin. Opinnäytetyöhön liittyvä aktiivinen ajattelu on minulle tärkeää uusien asioiden omaksumisessa ja oman roolin hahmottamisessa. Asioista keskusteleminen ja ajatustenvaihto on tärkeää. Esimerkiksi kun käy yksin elokuvissa, jälkipuinti jää pois. Sama pätee seminaareihin ja koulutuksiin.