(Dorst 2015)

Ongelma

Viimeisen mailin ongelma

Verkkokaupassa viimeisen mailin − tai suomalaisittain kilometrin − ongelma liittyy siihen, kuinka lähetys saadaan noutopisteestä tai -varastosta kotiin. Noutopisteitä on taajamissa jo melko paljon, ja niistä voi valita mieleisensä. Pakkauksen rakenteessa ja mitoituksessa ei kuitenkaan ole aina huomioitu tätä viimeistä, kuluttajan kannalta merkittävää osuutta.

Yksinasuvien asuntokuntia oli kaupungeissa 44 prosenttia vuonna 2016. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-6745. Yleiskatsaus 2016, 2. Asuntokunnat ja asuinolot 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2018]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asas/2016/01/asas_2016_01_2017-10-11_kat_002_fi.html)

Etenkin taajamissa moni kuljettaa pakkauksen noutopisteestä kotiin jalkaisin, pyörällä, bussilla tai raitiovaunulla. Helsingin kotitalouksista oli autottomia yli puolet (53,3 %) vuonna 2013. (Helsinki alueittain 2016. Helsingin kaupunki, Tietokeskus. [viitattu: 28.11.2018] Saantitapa: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_27_Helsinki_alueittain_2016_Tikkanen.pdf)

Kotiinkuljetuksissa puolestaan on haasteena jakelu kotiosoitteeseen. Se on kauppiaalle logistiikkaketjun suhteellisesti kallein osuus, ja edellyttää vastaanottajan kuittausta kotiovella.

Palautukset

Verkossa tilatuista vaatteista palautetaan yli puolet. Pakkauksen koko ei ole aina optimaalinen, vaan tuotteiden lisäksi edestakaisin kuljetetaan myös ilmaa. Osa palautetuista vaatteista heitetään saman tien pois, eli poltetaan. Voisiko pakkaus osaltaan vähentää palautusten määrää parantamalla ostokokemusta?

Konteksti: Pakkauksen elinkaareen liittyvät osapuolet

Puu kartongin raaka-aineena

Vaikka puu on uusiutuvaa, metsiä tarvitaan ilman laadun parantajina ja ekosysteemeinä. Siksi kuitumateriaaleja kierrätetään, ja pakkauksen rakenteessa on hyvä välttää materiaalihävikkiä.

Kartongin valmistus

Aaltopahvin valmistukseen käytetyt kartongit (=aaltopahvin resepti) vaikuttavat pakkauksen kestävyyteen, sivujen kantavuuteen ja vääntölujuuteen. Käytettävät kartongit määritellään pakkauksen rakenteen ja koon, pakattavan tuotteen painon sekä mahdollisten painatusten perusteella.

Valmistava teollisuus, eli pakkaustehdas

Pakkaustehtaan tuotantolinja vaikuttaa pakkauksen enimmäis- ja vähimmäismittoihin, liitostapoihin, painatuksiin ja valmistuskustannuksiin. Valmiit aihiot pakataan lavoille ja toimitetaan tilaajayritykselle.

Pakkaava teollisuus

Pakattava tuote, tuotantomäärä ja pakkauslinja vaikuttavat pakkauksen rakenteen valintaan. Pakkauksen ulkomitat, kuljetuslavojen koko ja enimmäiskorkeus määrittävät lavauskuvion, eli sen kuinka paljon pakkauksia mahtuu lavalle. Yrityksen ohjeisto ja aiemmat pakkaukset voivat vaikuttaa esimerkiksi pintakartongin värin valintaan ja painatusten väreihin ja asemointeihin. Pakkaukseen voidaan kiinnittää RFID-tunniste seurantaa varten.

Keskusvarasto

Varastoautomaatiossa pakkauksen pitää olla mittatarkka, eli toimituserien välillä ei saa olla eroja. Pakkauksia siirrellään imukuppinostimilla, joten niissä pitää olla kansi nostamista varten. Pakkaukseen voidaan kiinnittää lähetystiedot tarralla ennen noutopisteeseen lähettämistä. Verkkokaupan asiakas saa tiedon, että tilaus on pakattu, sekä seurantakoodin.

Noutopiste

Noutopiste voi olla esimerkiksi postikonttori, lähikaupan kassa tai pakettiautomaatti. Pakkauksen tulee olla helposti siirreltävissä hyllypaikalle ja tiskiltä asiakkaalle.

Loppukäyttäjä

Tilaaja vastaanottaa pakkauksen ja kuljettaa sen kotiinsa autolla, pyörällä tai kävellen. Kantaminen pitää huomioida pakkauksen mitoituksessa ja rakenteessa. Pakkauksen tulee olla helposti avattava ja uudestaan suljettava mahdollista palautusta varten. Viihdyttävyys parantaa pakkauksen arvoa (Holbrookin arvotypologia).

Kierrätys

Pakkauksen tulee taittua helposti pieneen tilaan kierrätystä varten. Aaltopahvista valmistetaan uusiokartonkia, jota käytetään aaltopahvin raaka-aineena.

Kuljetusliikkeet

Kuljettajat kuljettavat materiaalin, aihiot ja pakkaukset muiden toimijoiden välillä (aaltopahvitehdas − pakkaustehdas − pakkaava teollisuus − keskusvarasto − noutopiste). Kuljetuksessa pakkausten tulee kestää pinoaminen sekä mahdolliset pudotukset ja iskut. Pakkauksen oikean mitoituksen avulla minimoidaan tyhjä tila lavoilla ja esimerkiksi rekassa.